کاش اینطور نبود( دهم آذر ماه)

سلسله گزارش های کاش اینطور نبود هرهفته از اخبار مرکز یزد مهمترین اخبار استان یزد را از لینک زیر دنبال کنید