اختراع قطره گیاهی توسط محقق یزدی

آقای کابلی از محققان یزدی که توانسته برای درمان بیماری های دهان و دندان قطره کاملا گیاهی تولید کند.