موسیقی سنتی - سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشکده هنر

سخنرانی استاد محمد رضا شجریان در دانشگاه هنر دانشگاه تهران