موسیقی سنتی - محمدرضا ‫شجریان‬ درهمایش حافظ

محمدرضا شجریان در همایش حافظ ‬: اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم