موسیقی سنتی - سومین مراسم سالانه ی جایزه ی بیتا - محمدرضا شجریان‬

ویدیویی از استاد محمد رضا شجریان در سومین مراسم سالانه جایزه بیتا