موسیقی سنتی - بزرگداشت حافظ - محمدرضا شجریان و محمد موسوی

کنسرت بزرگداشت حافظ به مناسبت ششصدمین سالگرد تولد حافظ - بداهه خوانی و بداهه نوازی استاد محمدرضا شجریان و استاد محمد موسوی - اجرا در تالار وحدت سال ۱۳۶۷