دیرین دیرین - اختلاس

دیرین دیرین - این قسمت: اختلاسفکر کردین فقط تو زمان ماست که دزدی و اختلاس وجود نداره؟نخیر .... از همون دوران دیرین دیرین هم وجود نداشته!لایک و اشتراک و اینا هم هر چی کَرَمتونه!!