دیرین دیرین - نقاشی دیواری

دیرین دیرین - این قسمت: نقاشی دیواری آقا من خیلی عذاب وجدان دارم.دیروز صبح ازتون خواستم که روز پدر رو بهم تبریک بگید.اما دیشب فهمیدم کار غلطی بود.باید ازتون کادو می خواستم.اگه به جای اون همه تبریک،از هرکی یه جفت جوراب هم گرفته بودم،الان دنیا جای قشنگ تری