موسیقی سنتی - تک نوازی کمانچه - کیهان کلهر - ۲۰۱۲

تک نوازی خارق العاده کمانچه توسط استاد کیهان کلهر