موسیقی سنتی - قطعه ای کوتاه و قدیمی از کمانچه نوازی کیهان کلهر

تک نوازی خارق العاده کمانچه توسط استاد کیهان کلهر