موسیقی سنتی - تک نوازی کیهان کلهر در شوشتری

تک نوازی خارق العاده کمانچه توسط استاد کیهان کلهر