موسیقی سنتی - حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی - کنسرت مادرید

اجرای زنده استاد حسین علیزاده ، صبا علیزاده و بهنام سامانی در کنسرت مادرید ، اجرا شده در تئاتر فیگارو به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۳ قسمت دوم