موسیقی سنتی - سه تار نوازی حسین علیزاده - سه گاه

سه تار نوازی استاد حسین علیزاده