دیرین دیرین - کوزه

دیرین دیرین - این قسمت: کوزه ..شاید هم موبایل!لطفا از ما حمایت کنید و ویدیو های ما را به اشتراک بگذارید.اینطوری بیشتر دیده می شویم و می توانیم اسپانسر های قوی تری بگیریم و پولدار بشویم. بعد پول زیاد و بی حساب ما را دچار فساد کند و در نهایت اختلافات درونی