کلیپ نوجوانی که یک کودک را بین زمین و آسمان نجات می دهد

پسر بچه ای بنام مهدی احمدی شولی در یک مرکز خرید در خیابان حضرتی شهر شیراز جان یک کودک را بصورت معجزه آسایی نجات داد.