کلیپ هتلی که فیل ها از آن می گذرند

ما همه این ضرب المثل را شنیده ایم که یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه ای فیل توش بره! در یک پارک ملی در جنوب زیمباوه هتلی ساخته شده که به معنای واقعی کلمه فیل ها از آن عبور می کنند.