دیرین دیرین - چهارشنبه سوری

دیرین دیرین - یکی از ویژگیهای بی سر و سامانیان آن بود که همش چند روز مانده به عید، چنان بلاهایی سر خودشان می آوردند که قشنگ به گاف می رفتند و با وضعیتی داغان و جسم و جانی نالان به استقبال سال نو می رفتند... اسم این سنت جان فرسا و دلگشا چهارشنبه سوری بود.