کلیپ داخل کابین تام کت های آمریکایی

فیلم داخل کابین مربوط به تام کت های آمریکایی که در سال ۱۹۸۹ دو جنگنده ی لیبیایی را شکار می کنند را در اینجا ببینید.