کلیپ خوش و بش ضیاء با آبی ها بعد آشتی کنان

علی ضیا مجری تلویزیون، پس از آشتی کنان با پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال با آبی ها خوش و بش کرد.