کلیپ خاطرات شنیدنی بدلکاران ایرانی جیمز باند

ارشا اقدسی و مهسا احمدی بدلکاران ایرانی هستند که در آخرین ساخته از سری فیلم های جیمز باند فعالیت کردند.