کلیپ صدای خواننده لس آنجلسی در اخبار!

اخبار بخش خبری ۱۹ در خبری درباره عوارض ۲۰ هزار تومانی جاده چالوس آهنگی از معین - خواننده ایرانی مقیم آمریکا - پخش کرد.این آهنگ، آهنگ هوا ابری و من با چشمای تر، یکی از جدیدترین آهنگ های این خواننده است که در بخش خبری ۱۹ پخش شد.