کلیپ دید در شب- اکبر عبدی

صحبتهای عجیب اکبر عبدی عذر خواهی از اعراب ایرانی؛ شجریان را باید دور کند گوش کرد؛ من از اطیابی راضی نیستم؛ برای هر کلاه بردار شصت هزار تومن پول دادم؛ شریفی نیا چانه میزند تا پول دربیاورد ...