کلیپ ۱۰ گل برتر مرحله مقدماتی یورو ۲۰۱۶

با پایاین یافتن مرحله گروهی پیکارهای مقدماتی راه یابی به یورو ۲۰۱۶، ۱۰ گل برتر این پیکارها انتخاب شد که به شرح زیر است.