کلیپ استادیومی که همبرگر شد!

بزرگترین همبرگر دنیا قطعا در مونیخ و آن هم در استادیوم المپیک این شهر نمایان شد. مسئولان استادیوم با نور پردازی خاص شبانه این مرکز ورزشی را به استادیوم مبدل کردند.