کلیپ ثبت رکورد وحشتناک گینس در یزد

تحمل بدن زیر تخته