کلیپ پرتاب پاکت چیپس حاوی ترقه برای میمون بینوا

دو انسان بی رحم , برای میمونی که عادت به گرفتن تنقلات و خوراکی از انسان ها دارد , یک پاکت چیپس که حاوی ترقه است , پرتاب می کنند. حیوان بی نوا مشغول باز کردن بسته چیپس است که ترقه منفجر شده و میمون فرار می کند ولی تصاویری که از میمون بعد از انفجار گرفته شده است مشخص می کند که میمون بینوا یکی از انگشتانش را از دست داده است.