کلیپ جانی تازه برای سگ دوپا

در آمریکا دوس، توله سگی است که با نقص عضو به دنیا آمده و از دو پا محروم است. اما ملیسا و کن راجرز، این سگ را از پناهگاهی در تگزاس به خانه خود در کلرادو آورده اند تا برای او ویلچر بسازند. صاحب قبلی این توله قصد داشت به زندگی او پایان بدهد.