کلیپ هیپنوتیزم حیوانات توسط دختر بچه چینی

دختر بچه چینی حیوانات مختلف را با هیپنوتیزم میخواباند.