کلیپ مراسم عجیب شکستن نارگیل با سر مردم

یک راهب هندی، ۸۰۰ نارگیل را روی سر مردمی شکست که در مراسم پرستش آب شرکت کرده بودند. این مراسم به صورت سالانه در مناطق جنوبی هند برگزار می شود.