کلیپ راننده تاکسی ۳ ساله ایرلندی که مردم را بهت زده کرده اس

درواقع در این ویدیو، یک انسان به عنوان صندلی کودک در ماشین تاکسی نشسته است و پسری ۳ ساله، نقش یک راننده تاکسی را ایفا می کند. مردم با دیدن او، بسیار حیرت زده می شوند و واکنش نشان می دهند. دیدن یک کودک ۳ ساله به عنوان یک راننده تاکسی، بسیار عجیب است.