کلیپ ترساندن دوست در خواب با اره برقی

مرد از همه جا بی خبر در صندلی عقب اتومبیل خواب است. او به همراه دوستانش برای پیک نیک به یک منطقه ییلاقی آمده است.مرد از شدت خستگی در خواب عمیق فرو رفته است، غافل از اینکه دوستش با یک اره برقی به سراغش می آید و...