کلیپ پریدن از روی پل

پسر نوجوانی در جریان یک شوخی بسیار خطرناک از روی یک پل که ارتفاع آن ۶۵ متر بود به داخل رودخانه ای پرید. او پس از پریدن به داخل رودخانه تقریبا در حال غرق شدن بود.