شبکه مستند سیما - آب مار طناب

شبکه مستند سیما - کلیپ مذهبی - یک گروه مستندساز ایرانی که به قصد ساختن مستندی درباره ی راهپیمایی اربعین به عراق رفته اند، در راهی فرعی به حسن برمی خورند. وی کودکی عراقی است که در میان صحرا به انتظار عبور زائران کربلا می نشیند تا با هرآنچه دارد از آن ها پذیرایی کند. این گروه با عجله از او نیز تصویر می گیرند و می گذرند.