شبکه مستند سیما - آیت تقوا و شجاعت

شبکه مستند سیما - کلیپ مذهبی - نگاهی به زندگانی حضرت آیت الله شیخ محمد تقی بافقی رحمة الله علیه