کلیپ مرگبارترین جاندار جهان چیست؟!

درندگان موجودات ترسناک و خطرناکی هستند اما یک جاندار هست که لقب مرگبارترین موجود زنده در میان تمام حیوانات جهان را از آن خود می کند و این در حالی است که این جاندار اصلاً در رده ی حیوانات طبقه بندی نمی شود و یک حشره است. معمولاً کوسه ها، شیرها و مارها به عنوان مرگبارترین جانوران جهان شناخته می شوند.