کلیپ اقامت در ترسناک ترین هتل صخره ای جهان

بری مشاهده چگونگی استفاده و اقامت در ترسناک ترین هتل صخره ای جهان، این ویدئو را در ۲ دقیقه مشاهده کنید. آیا حاضرید تجربه یک شب اقامت در ارتفاع ۱۲۰ متری زمین و بر روی صخره های دره مقدس را داشته باشید؟