کلیپ سنگ نوردی کودک ۱۹ ماهه بدون طناب

کاربران در شبکه های اجتماعی در اینترنت فایلی ویدئویی را بازنشر دادند که یک کودک ۱۹ ماهه را در حال سنگ نوردی بدون استفاده از طناب محافظ نشان می دهد.این فایل ویدئویی کودک شجاع را نشان می دهد که چگونه با سعی و تلاش خود در میان تشویق حاضران از دیوار سنگی بالا می رود.