کلیپ سامانه تست بارداری و دیابت بر روی گوشیها

محققان مرکز تحقیقاتی اپتیکی هانوفر، اخیراً اعلام کرده اند که قصد دارند سامانه ای بر روی گوشی های هوشمند نصب کنند تا نسبت به تست بارداری و دیابت در خانم اقدام کند.