کلیپ خسارات بارش شدید در چین

طولانی ترین و سنگین ترین بارش باران در طی ۶۰ سال اخیر، خرابی های شدیدی در شمال غرب چین بر جای گذاشت.