کلیپ وقتی ۲ همکلاسی قاضی و متهم می شوند

فردی متهم به سرقت در سالن یکی از دادگاه های شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا در حضور قاضی گریه کرد.