کلیپ سوتی دادن عجیب و خنده دار یک سارق در ایران

این سارق ماهر با یک سوتی کوچیک خودشو به باد داد.