کلیپ درس کلاس شیمی یا شعبده بازی !

درس کلاس شیمی در روسیه که در شعبده بازی و فیلم های اکشن خیلی کاربرد دارد.