کلیپ واکنش اوباما به مردی که سخنانش را قطع کرد

در جریان سخنرانی باراک اوباما در کاخ سفید، یک مرد سخنان او را برای اعتراض به اخراج مهاجران قطع کرد.اوباما هم در پاسخ به اعتراضهای آن مرد گفت که تو الان در خانه من هستی .. اوباما همچنین تأکید کرد که کلا با کسانی که سخنان او را قطع می کنند مشکلی ندارد، ولی نه هنگامی که در کاخ سفید است.اوباما در نهایت به دلیل ساکت نشدن آن مرد، دستور داد تا او را بیرون بیندازند.