کلیپ ۱۰ حرکت رؤیایی زیدان در میادین فوتبال

به بهانه سالروز تولد یکی از ارزشمندترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان ۱۰ حرکت رؤیایی زین الدین زیدان را خواهید دید.