کلیپ جلسه -عزت الله ضرغامی- با کاندیداهای انتخابات ریاست جمعه

جلسه عزت الله ضرغامی- با کاندیداهای انتخابات ریاست جمعه