کلیپ ۵ درس بزرگ از بیل گیتس و استیو جابز

دیوید یوفی، پروفسور مدیریت بین الملل در دانشگاه هاروارد آمریکا است که کتاب جدیدی با عنوان ۵ درس بزرگ از بیل گیتس و استیو جابز نوشته است که مطالب مهمی از بزرگان کارآفرینی دیجیتالی جهان ارائه می کند.