کلیپ عربستان حامی تروریسم است یا ایران؟

خبرنگار ارشد شبکه فاکس نیوز آمریکا تأکید کرد که عربستان سعودی بزرگترین تهدید برای این کشور است و نه ایران، زیرا عربستان از گروههایی مانند القاعده، داعش، بوکوحرام و النصره حمایت می کند.