کلیپ سرقت ۳۰ خودرو توسط جوان متولد ۷۶

فارس: مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه سومین عملیات دستگیری سارقان پس از شناسایی ۲ ماهه توانستند ۱۰۸ سارق را در سطح شهر تهران دستگیر کنند.