کلیپ یک داعشی قبل از مرگ قبر خودش را کند+۱۶

شاخه گروهک تروریستی داعش در شبه جزیره سینای مصر یکی از عوامل خود را اعدام کرد.العالم، داعش در شبه جزیره سینا با انتشار فیلمی از اعدام یکی از عناصر خود، جرم او را جاسوسی و همکاری با سرویس اطلاعاتی مصر اعلام کرد.داعش با معرفی این فرد با نام احمد شمس اعلام کرد که وی از اهالی استان کفر الشیخ بود.