کلیپ بچه ها رو داخل ماشین تنها رها نکنیم

کیپ: در آمریکا هر ۱۰ روز یک بچه بر اثر گرمازدگی داخل ماشین فوت میکنه! کمتر از ۱۵ دقیقه گرمای داخل ماشین میتونه موجب فوت کودک بشه!